Svetovanje

Svetovanje v zgodnji fazi projektiranja je bistvenega pomena za doseganje arhitekturnih, tehnoloških in ekonomskih ciljev projekta. Naše znanje o materialih namenjenih za uporabo v sistemu prezračevane fasade nam omogoča svetovanje o lastnostih vsakega sestavnega elementa, njegovi najučinkovitejši uporabi in finančnem okvirju, ki bo na razpolago za izvedbo.