Svetovanje

Svetovanje v zgodnji fazi projektiranja je bistvenega pomena za doseganje arhitekturnih, tehnoloških in ekonomskih ciljev projekta. Naše znanje o materialih namenjenih za uporabo v sistemu prezračevane fasade nam omogoča svetovanje o lastnostih vsakega sestavnega elementa, njegovi najučinkovitejši uporabi in finančnem okvirju, ki bo na razpolago za izvedbo.

Sistem prezračevane fasade ni enostaven za načrtovanje, še manj za izvedbo. Temu smo v praksi prevečkrat priča. Prevečkrat se izkaže, da je montaža sistema prezračevane fasade najtežji zalogaj. Zahteva doslednost, natančnost, odgovornost do zaupanega materiala, veliko izkušenj in strokovnih spretnosti, razumevanja fizike in kemije gradbenih materialov. Če tega ni, pa vsaj sposobnost doslednega upoštevanja navodil proizvajalcev posameznih komponent sistema prezračevane fasade.

Vsem deležnikom v projektu izvedbe prezračevane fasade nudimo svetovanje, tehnične informacije, rešitve, izobraževanje izvajalcev pred in med vgradnjo sistema prezračevane fasade ter nadzor nad izvedbo.