Strukturni dizajn in izračun

Temelj naših storitev so izračuni struktur in izdelava načrtov, ki identificirajo sestavne dele sistema prezračevane fasade in upoštevanje pravil, ki omogočajo pravilno vgradnjo.

Izračun statike se izvaja skladno z vsemi nacionalnimi in mednarodnimi standardi, z možnostjo izdelave izračuna overjenega s podpisom in pečatom statika, pooblaščenega v državi izvajanja projekta.

Naš tim inženirjev bo natančno ovrednotil vse tehnične, tehnološke in izvedbene zahteve vašega projekta.