Info & kontakt

AS Teh d.o.o.

Ulica heroja Vojka 4 c
2000 Maribor, Slovenija, EU

DŠ: SI45517185

GSM: +386 31 533 209
E-mail: miro.peharda@asteh.si

Kontaktirajte nas