Dobava

Sistem prezračevane fasade sestavlja nekaj konstrukcijskih komponent, ki jih lahko dostavimo posamezno ali v paketu, hkrati ali sukcesivno v skladu s terminskim planom, na podlagi popisa, ki ga je pripravil AS Teh inženirski tim za oblikovanje ali na podlagi popisa ki ga je pripravil vaš arhitekt.